MOLINS DEL RIDAURA(LLAGOSTERA)

Conjunt de fins a set antics molins hidraúlics que anirem trobant al llarg del curs del riu. Ens ajudaran les indicacions d’un itinerari senyalitzat. De la cota més baixa a la més alta del curs fluvial, hi trobarem els següents molins: el d’en Mariano (pràcticament desaparegut), el de can Pata, el de can Nadal, el de can Moner (el més ben conservat), el del Mig o de can Carreres, el de Més Amunt i finalment, el de can Cabanyes (el més emboscat de tots). A part dels molins, descobrirem diferents rescloses i canalitzacions com l’anomenat Pontet d’en Xerric.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: