ST CEBRIÀ DE LLEDÓ-ELS METGES

Antiga parròquia formada per un conjunt de masos dispersos es cita per primera vegada l'any 1279.És un dels indrets més coneguts de les Gavarres.
El nom del lloc és St.Cebrià de Lledó però la gent l'anomena de manera habitual els Metges per que a l'esglèsia es veneren St Cosme i St Damià,els Sants Metges.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: