DÓLMEN DE LA COVA DE’N DAINA

Els dólmens eren tombes monumentals fetes amb pedres de grans dimensions.Aquest de Romanyà
és un dels més complets que trobem al nostre país.Conserva el corredor d'accés i la cambra sepulcral.Pertany al neolític mitjà(3200-2500 aC).
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: