CAULÉS VELL

Anomenat també St Esteve de Caulés;Poble medieval fundat cap el 800 i abandonat en el segle XIV;excavat els anys 1971-1972,consta de l'esglèsia pre-romànica,el cementiri adossat i mitja dotzena de cases amb dues torres.Tot el conjunt –excepte el temple- es troba mig colgat per la vegetació.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: