CASTELL DE SOLIUS

Erigit el segle XIII,situat en un turó rocallós és un exemple de castell roquer;una paret fortificada dona accés a les escales de pujada esculpides a la mateixa pedra;des de dalt tenim una vista panoràmica de la Vall d'Aro
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: