VALL DELS RUIXONS

El topònim de ruixons li ve donat per l'abundor d'aigua i de fonts(Ruixó gros, Ruixó petit, font de la Mina,del Xifré,font de Miaucell,del Llorer..)situades a diferents nivells de la fondalada.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: