MENHIR DE LA CREU DE BARRAQUER(SA TERME GROS)

Mesura 2,05 mts d'alçada.Segueix la línia de termenals entre St Feliu i Sta Cristina.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: