COVA SA TUNA

Té una entrada poc visible d'uns 70 cms;l'interior s'eixampla i té cabuda per unes quantes persones.
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: