PEDRA SOBRE- ALTRA

Gran bloc de pedra granítica;de lluny ofereix una perspectiva singular i molt característica;serveix de fita o termenal entre Tossa i Llagostera.
A la part inferior:Paradolmen format per una cambra sepulcral i el corredor;data del 2500-2200 a.C
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: